Werken in Brabant

Werken in Brabant

Werkgelegenheid in Brabant

Het bruisende, bourgondische Brabant biedt tal van mogelijkheden op werkgebied. Brabant is in beweging en dat brengt uiteraard een hoop werkgelegenheid met zich mee. In de volgende artikelen geven we een uitleg over verschillende beroepen waar vacatures voor worden aangeboden in Brabant. Sectoren waar vraag is naar nieuwe medewerkers in Brabant zijn onder andere de bouw, de financiële sector, horeca, onderwijs en de zorg. Hierbij geven we je eerst meer informatie over werken in Nederland.

Wat is arbeid?

In dit artikel geven we je meer informatie over werken in Brabant. Bij arbeid zijn er altijd twee partijen, de werknemer en de werkgever. Zij zijn samen een overeenkomst aangegaan waarbij afgesproken is dat de werknemer arbeid zal verrichten voor de werkgever. De werknemer ontvangt een vergoeding voor zijn werkzaamheden. Hoe en wat hij krijgt is afhankelijk van de onderlinge afspraken die gemaakt zijn. Vaak worden deze vastgelegd in een contract. De wijze en de hoogte van uitbetaling verschilt per type arbeid. Er kan bijvoorbeeld een uur salaris afgesproken worden of een maandsalaris. Daarnaast kan met bonussen gewerkt worden. Ook komt het vaak voor dat werkgevers andere voordelen aanbieden zoals een woning, verzekeringen of bijvoorbeeld het gebruik van een sportschool.

Training en ontwikkeling

Er wordt steeds meer aandacht besteed aan de training en ontwikkeling van de werknemers. Werkgevers vinden het belangrijk dat de werknemers zich ontwikkelen tijdens hun werk. Hiervoor kunnen verschillende middelen ingezet worden zoals trainingen, scholing en persoonlijk ontwikkelingsplannen. Deze activiteiten worden vaak vormgegeven en georganiseerd door de Human Resource Afdeling binnen een bedrijf. Naast de primaire inkomsten van arbeid is het verstandig ook te kijken naar deze mogelijkheden binnen een bedrijf. Op deze manier blijf je jezelf verbeteren en ontwikkelen. Ook voor het bedrijf zelf zitten er voordelen aan een goede ontwikkeling van zijn werknemers. Voordelen zijn het vergroten van de productiviteit binnen het bedrijf, er zal minder supervisie nodig zijn naar verloop van tijd en het helpt je werknemers te binden door een hogere tevredenheid.

Benefits

Naast het salaris en training en ontwikkeling besteden bedrijven ook vaak extra aandacht aan benefits voor hun medewerkers. Deze extra voordelen voor medewerkers worden aangeboden om de tevredenheid van de werknemers te verhogen. Hierdoor houden bedrijven een goede band met hun werknemers en hopen zij dat de werknemers niet snel zullen veranderen van bedrijf. Het zou toch zonde zijn wanneer een hoop geïnvesteerd is in een werknemer en de werknemer overstapt naar een concurrerend bedrijf. Daarnaast kan het de productiviteit van de werknemers verhogen. Denk bijvoorbeeld aan een fijne huisvestiging en goede verzekeringen voor de werknemer. Daarnaast bieden verschillende bijdragen ook voordelen aan zoals extra vakantiedagen, lunch en activiteiten tijdens werktijd. Denk bij deze activiteiten aan sport of andere leuke uitjes voor het personeel.

Werkvergunning

Om te kunnen werken in Brabant moet je jezelf houden aan de regels die in Nederland gelden. Het ligt aan het type verblijfsvergunning die je hebt of een aparte werkvergunning nodig is in Nederland. De reden waarom je in Nederland bent gekomen bepaald of je een extra vergunning nodig hebt. De volgende groepen hebben geen extra werkvergunning nodig:

 • Hoogopgeleide die kunnen bijdragen aan de op kennis gebaseerde economie van Nederland.
 • Personen met een residentie vergunning waarbij vrije arbeid is toegestaan.
 • Zelfstandigen die de werkzaamheden uitvoeren die op hun residentie vergunning aangegeven zijn.

Nederland is internationaal gefocust, de vraag naar getalenteerde internationale arbeiders is dan ook hoog in Nederland. Om dit te bevorderen zijn er voordelige belastingprogramma’s en versnelde immigratieprogramma’s voor buitenlandse arbeiders die naar Nederland komen om te werken. Er zijn verschillende vergunningen welke afgegeven kunnen worden om legaal te kunnen werken. Enkele voorbeelden zijn de Hooggeschoolde migranten vergunning, een oriëntatie jaar vergunning en de algemene werkvergunning.

European Economic Area

Personen uit de EEA en Zwitserland kunnen vrij werken in Nederland, zij hebben geen extra vergunning nodig. Alleen Kroaten zijn hierop een uitzondering, zij moeten wel een extra vergunning aanvragen. Mensen buiten deze landen hebben een GVVA nodig, een gecombineerde voor verblijf en arbeid. De werknemer of werkgever kan deze aanvragen bij de IND. Deze vergunning kan om verschillende redenen aangevraagd worden door de werkgever. Voorbeelden hiervan zijn:

 • De werkgever kan geen geschikte kandidaten vinden binnen de EEA landen.
 • De vacature staat al minimaal vijf weken open. Bij ingewikkelde vacatures kan een periode van drie maanden gelden. Of de vacature ingewikkeld is bepaald het UWV.
 • De werkgever moet er alles aan gedaan hebben om de vacature te vullen zoals advertenties plaatsen op internet en in geprinte media.

Uitzonderingen

Ook op deze regel zijn weer uitzonderingen van toepassing. Zo zijn er verschillende groepen welke geen GVVA aan hoeven te vragen. Echter moeten zij wel een te werkstelling vergunning aanvragen bij het UWV in Nederland. We hebben het dan over de volgende groepen:

 • Studenten.
 • Asielzoekers.
 • Werknemers van internationale bedrijven welke in Nederland geplaatst (gedetacheerd) zijn.
 • Buitenlanders die voor minder dan drie maanden in Nederland willen werken.
 • Seizoenarbeiders.

Brabant is in beweging en dit brengt veel werkgelegenheid met zich mee. Onder andere de in bouw, onderwijs, zorg en de financiële sector worden veel vacatures aangeboden. Afhankelijk van je afkomst en het type vergunning je hebt om in Nederland te wonen heb je een aanvullende werkvergunning nodig. Zo hebben met uit de EEA geen extra vergunning nodig en kunnen zij vrij werken in Nederland. Mensen buiten die gebied hebben vaak een GVVA (gecombineerde vergunning verblijf en arbeid nodig om in Nederland te werken.