Groeiende vraag naar accountantmedewerkers in Brabant

Groeiende vraag naar accountantmedewerkers in Brabant

Ben je financieel opgeleid dan zijn er veel mogelijkheden voor een baan in Brabant. Op dit moment zijn er veel vacatures voor functies zoals boekhouders, accountmanagers, financieel directeuren, auditors en controllers. De vraag naar goede medewerkers voor deze functies blijft groeien. Over het algemeen is het bij al deze functies belangrijk dat je goede wiskundige vaardigheden, een analytisch vermogen en een goede IT kennis hebt. Daarnaast is het bij de meeste functies ook belangrijk dat je goede communicatieve skills hebt. Je staat namelijk in contact met veel mensen van binnen en buiten de organisatie. We geven je hierbij een omschrijving van verschillende functies welke op dit moment veel aangeboden worden.

Boekhouder

Zoals de functietitel al doet vermoeden, verzorgt de boekhouder de boekhouding van een bedrijf of zelfstandige. De boekhouder stelt accounts op en houdt alle financiële transacties van het bedrijf bij. Hij of zij stuurt de rekeningen uit naar de accounts en houdt het debiteuren- en crediteurenbeheer bij. Hij of zij zal hier regelmatig rapporten van maken zodat leidinggevende een goed beeld hebben van wat er gaande is. Op basis van deze rapporten kan de boekhouder adviezen geven. Naast een administratieve rol heeft de boekhouder dus ook een adviserende rol binnen een bedrijf. Daarbij moet de boekhouder zich houden aan de geldende wetten. Zo is de boekhouder vaak ook verantwoordelijk voor de belastingaangifte die gedaan moet worden. Belangrijke eigenschappen voor een boekhouder zijn dat je analytisch en nauwkeurig bent. Daarnaast is het belangrijk dat je communicatief vaardig bent, jij moet namelijk een heldere uitleg geven aan de klant en je leidinggevende over de cijfers.

Accountant

De hoofdtaak van de accountant is het management van een organisatie voorzien van financiële informatie over het bedrijf. Hiervoor zal hij alle accountinformatie onderzoeken en analyseren. Regelmatig maakt hij rapporten welke hij aan de directie kan presenteren. Wanneer er dingen opvallen bij het analyseren van de gegevens zal hij adviezen geven over te ondernemen stappen. Hij zorgt ervoor dat alle informatie helder en compleet is door back ups te maken van de gehele database. Belangrijke eigenschappen van een accountant zijn dat hij analytisch is en oog heeft voor detail. Hij moet het verhaal achter de cijfers snappen om de financiën te kunnen analyseren. Zijn wiskundige vaardigheden moeten dus zeer goed zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de accountant goede communicatieve skills heeft. Zowel mondeling als schriftelijk. Mochten er namelijk problemen ontstaan dan moet hij deze voorleggen aan de directie en een oplossing bedenken. Vaak zijn de opdrachten voor de accountant deadline gebonden, je moet dus tegen de tijdsdruk kunnen.

Auditor

De auditor houdt zich hoofdzakelijk bezig met het controleren van de organisatie. Zij analyseren de financiële stromen binnen een bedrijf. De financieren worden getoetst en de auditor onderzoekt of de processen binnen de organisatie bijdragen aan een solide financiële gezondheid van de organisatie. Documenten die de auditor zal controleren zijn bijvoorbeeld de jaarverslagen en jaarrekeningen. De auditor heeft een adviserende rol binnen het bedrijf. Zijn er problemen of verwacht de auditor naar aanleiding van zijn analyses dat er problemen kunnen ontstaan dan geeft hij advies over te ondernemen actie. Hij probeert een passende oplossing te zoeken. Om deze reden moeten auditor een perfect probleemoplossend vermogen hebben. Daarnaast is het belangrijk dat zij een goede wiskundige en IT kennis hebben. Een auditor werkt vaak onder hoge druk en heeft deadlines. Hij of zij moet tegen deze druk kunnen om goed werk te kunnen leveren.

Financieel directeur

Als financieel directeur ben je verantwoordelijk voor alle financiële aspecten binnen de bedrijfsstrategie. Je analyseert alle financiële rapporten en implementeert nieuwe strategieën. Als financieel directeur geef je leiding aan de financiële afdeling. Het verschilt per bedrijf waar deze afdeling uit bestaat. Je kan bijvoorbeeld leidinggeven aan de boekhouder en accountants. Je helpt ze waar nodig in drukke tijden zoals het einde van het jaar wanneer de jaarrapporten en rekeningen uitkomen. Eigenschappen die belangrijk zijn voor deze functie zijn goede management skills om leiding te kunnen geven. Je moet oplossingsgericht zijn en een goede IT kennis hebben. Daarnaast zijn je communicatieve vaardigheden zeer belangrijk. Je staat namelijk in contact met alle lagen binnen een organisatie.

Controller

Als controller ben je de financieel expert binnen een bedrijf. Je helpt de directie bij het besturen van de organisatie op financieel gebied. Om dit te doen houdt je toezicht op de financiële afdeling van het bedrijf. Je zorgt ervoor dat alle financiële rapporten in orde zijn en bespreekt deze met de directie. Daarnaast geef je de directie ook financiële adviezen. Daarnaast moet je goede IT skills hebben, jij ontwerpt en beheert namelijk de informatiesystemen. Als controller houd je jezelf niet alleen bezig met de financiële strategieën. Je bedenkt ook systemen om bijvoorbeeld de klanttevredenheid beter te maken. Ook voor deze functie is het belangrijk dat je een goede wiskundige en IT kennis hebt. Het is belangrijk dat je een analytisch vermogen hebt om oplossingen te bedenken voor eventuele problemen. Daarnaast zijn je communicatieve vaardigheden ook voor deze rol zeer belangrijk. Je moet in moeilijke tijden je hoofd koel kunnen houden. Adviezen kunnen geven aan de directie en je team kunnen aansturen.